ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและขนถ่ายกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลแม่คือ ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • 24 กุมภาพันธ์ 2565
  • อ่าน 57 ครั้งแชร์หน้านี้: