ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.50-004

  • 7 กรกฎาคม 2565
  • อ่าน 82 ครั้ง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.50-004 ถนนข้างโรงเรียนบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ถึง ข้างวัดแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง 1.31 MB. 61


แชร์หน้านี้: