ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากซอย 2 ถึงหน้าวัดนาคาสถิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหนองงู ตำบลแม่คือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวีดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • 19 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 103 ครั้งแชร์หน้านี้: