ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก

ประกาศสัญญาผู้ได้รับคัดเลือกจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 5 หมู่ที่ 5

  • 28 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 28 ครั้งแชร์หน้านี้: