เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอเก็บขยะอันตราย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลแม่คือ
ITA
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การปรับปรุงทบทวนภารกิจ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 63 คน
สถิติเดือนนี้ 11239 คน
สถิติปีนี้ 146786 คน
สถิติทั้งหมด 1776048 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
   
 
นายนนทวัฒน์ วรรณา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

ดูรายนามคณะผู้บริหาร
 เพิ่มหัวข้อสนทนา
 ลําดับ หัวข้อสนทนา อ่าน/ตอบ วันที่
00564 IP:184.22.145.60 ถามนายก 136/0 25/07/63
00563 IP:184.22.145.60 เรียนถามนายก 139/1 25/07/63
00562 IP:171.4.219.203 การทำงานของปลัดเทศบาลแม่คือ 175/1 25/07/63
00561 IP:184.22.64.70 การซ่อมแซมถนนบริเวณรั้วกั้นคลองส่งนำ้ปากทาง... 114/1 20/07/63
00560 IP:110.164.212.58 กลุ่มบ้านเช่า กินเหล้า และใช้เสียงดังมากๆจน... 122/1 14/07/63
00559 IP:171.100.76.153 รับเินเยียวยา 300 147/1 19/06/63
00558 IP:124.120.80.5 รับเินเยียวยา 300 160/1 13/06/63
00557 IP:193.34.232.12 มีการเผาอะไรไม่รู้ครับในพื้นที่นาของผู้ใหญ่... 133/0 11/06/63
00556 IP:180.183.227.6 แจ้งไฟกิ่งซอย 5 หมู่ที่ 1 เสีย 105/0 04/06/63
00555 IP:58.8.64.96 งบประมาณการเทถนนสายหลัก สายแม่คือ-ต้นแหน 148/1 25/05/63
00554 IP:171.100.76.14 เรื่อง รถลากดินรถลากขยะยังวิ่งอยู่ 162/0 15/05/63
00553 IP:184.22.67.66 รับเงินชดเชยเยียวยาโรคโควิด5000บาทต่อเดือน 155/2 12/05/63
00552 IP:182.232.119.96 รถขนขยะเข้ามาทางหมู่5 172/2 10/04/63
00551 IP:124.122.18.239 บ่อดิน 172/0 06/04/63
00550 IP:184.22.65.12 ทวงสัญญาบ่อดิน 186/1 02/04/63
00549 IP:1.46.45.4 เรื่องบ่อดิน 175/0 01/04/63
00548 IP:1.46.45.4 เรื่องบ่อดิน 171/1 01/04/63
00547 IP:171.4.251.173 เหม็นกลิ่นเผาไหม้ 170/1 28/03/63
00546 IP:110.164.212.58 อยากสอบถาม 181/2 19/03/63
00545 IP:49.49.27.181 ฝากถึงป้อหลวง กำนัน ภายในตำบลแม่คือ 194/1 08/03/63
   
หน้า:   1   | 2 |   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 

 

 


 
   
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com