ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


สายตรงถึงนายก ตั้งกระทู้สอบถาม/เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

การแก้ปัญหาการเผาขยะ

  • 26 มกราคม 2566, 10:46 น.
  • อ่าน 116 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : คนแม่คือ

IP : 58.136.106.169

โทรศัพท์:

อีเมล:

ข้อความ:

ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาจากการเผาขยะ
ด้วยหลายหมู่บ้าน ยังมีปัญหาการเผาขยะในชุมชนซึ่งผ่านมาหลายสมัยก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้
ปัญหาการเผาขขะ
1. การเผาขยะเปียกชื้นที่ทำให้มีกลิ่นและควันขาวจำนวนมาก โดยเฉพาะการเผาขยะในช่วงเวลาพลบค่ำ ควันจะลอยในระยะต่ำมีทั้งควันและกลิ่นเข้ารบกวนในบ้าน
การแก้ปัญหา หากจะเผาควรเผาในเวลากลางวันและในเวลาที่ไม่มีลม ซึ่งอากาศจะโปร่ง ควันจะลอยขึ้นด้านบน
2. การเก็บขยะที่ไม่สามารถนำใส่ถุงดำให้เทศบาลเก็บได้ เช่น ขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น โฟมขนาดใหญ่สำหรับบรรจุสินค้า กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดต้นไม้และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือขยะอื่น ๆ ที่ไม่สามารถนำใส่ถุงดำได้
การแก้ปัญหา เทศบาลฯ ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการขยะดังกล่าว และควรจัดช่วงวันและเวลาสำหรับการเก็บขยะดังกล่าว โดยจัดเวลาให้ จนท.มาจัดเก็บเป็นช่วงระยะเวลา 1-2 หรือ 3 เดือน/ครั้ง โดยแจ้งผ่าน ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์
หวังว่าท่านนายกฯ จะดำเนินการเพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

นายกเทศมนตรี:

9 กุมภาพันธ์ 2566, 11:39 น.


ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่คือครับ
ทางเทศบาลไม่นิ่งนอนใจในการจัดการขยะที่มีปัญหามากขึ้นทุกวัน
เรามีนโยบายในการลดขยะต้นทาง และสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง
ลดขยะปลายทางให้มากที่สุด ทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทุกครัวเรือนครับ
ในส่วนขยะขนาดใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายในการกำจัด ซึ่งกำลังพิจารณาในการกำหนดอัตราที่เหมาะสม
และจะกำหนดนโยบายในการจัดเก็บขยะขนาดใหญ่ต่อไปครับ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้