ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


สายตรงถึงนายก ตั้งกระทู้สอบถาม/เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

การทิ้งขยะตามถนนหนทางของหมู่บ้าน (หมู่ 5)

  • 3 กุมภาพันธ์ 2566, 12:04 น.
  • อ่าน 117 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : คนหมู่ 5

IP : 58.136.106.211

โทรศัพท์:

อีเมล:

ข้อความ:

ปัจจุบันเป็นเรื่องน่าเศร้า เมื่อเวลาขับขี่รถไปตามถนนในหมู่บ้าน มักจะเห็นขยะ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก หน้ากากอนามัย ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ถูกทิ้งเกลื่อนสองข้างทาง จากผู้คนที่อาศัยในหมู่บ้าาน จากเด็กนักเรียนที่โดยสารรถรับส่งนักเรียน และผู้สัญจรไปมา มักจะทิ้งขยะลงข้างทางตามถนนของหมู่บ้าน เป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยร่วมของผู้คนที่ชอบทิ้งขยะตามถนนหนทาง ผมว่าถ้าผู้รับผิดชอบไม่ใส่ใจกวดขันดูแลความสะอาดของหมู่บ้านและประกาศชี้แจงให้ผู้คนมีจิตสำนึกถึงที่ดี หมู่บ้านของตำบลแม่คือจะย้อนกลับไปในอดีตที่ผู้คนทิ้งขะไม่เลือกที่ ซึ่งปัจจุบัน หลาย ๆ หมู่บ้านของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เขาปลูกฝังการรักษาความสะอาดเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นอย่างดี จากคลิปต่าง ๆ ที่ชาวต่างชาติได้ผ่านไปได้ออกคลิปชมว่าถนนต่าง ๆ ในประเทศไทยมีสภาพสวยงามสะอาดตา แม้กระทั่งในชนบท แต่ทำไมตำบลแม่คือจึงไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้ หลายคลิปในประเทศเพื่อนบ้าน(จะไม่เอ่ยชื่อ) ชาวต่างชาติถ่ายคลิปออกไปทั่วโลกว่ามีการทิ้งขยะทั่วไป เหมือนเขาประจานและตำหนิทำให้เห็นว่าผู้คนในแหล่งชุมชนนั้น ๆ ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน และผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลยไม่ดูแลความสะอาดของชุมชน ผมอยากให้เทศบาลฯ และผู้นำชุมชนฯ ได้ออกสำรวจและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
เพื่อความสะอาดของชุมชน

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

นายกเทศมนตรี:

9 กุมภาพันธ์ 2566, 11:44 น.


ทางเทศบาลตำบลแม่คือได้มีนโยบายในการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดถนนสาธารณะในหมู่บ้านเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ แต่เนื่องจากขยะมีจำนวนมากที่ถูกทิ้งข้างทางที่เพิ่มมากทุกวันไม่สามารถจัดเก็บได้ทัน การแก้ไขปัญหาต้องมาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมในการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ไม่ใช่ยกให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเทศบาลตำบลแม่คือได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าในอนาคตอันใกล้จะสามารถลดปัญหาขยะในพื้นที่ลงได้บ้าง
ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้