ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


สายตรงถึงนายก ตั้งกระทู้สอบถาม/เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

หมู่ 5 มีกลิ่นควันจากการเผาขยะทุกวัน!

  • 12 มกราคม 2565, 18:37 น.
  • อ่าน 173 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : เตรียมแจ้งศูนย์ดำรงธรรม

IP : 223.206.43.137

โทรศัพท์:

อีเมล:

ข้อความ:

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง จากประกาศงดเผาในที่โล่งแจ้งจากทางจังหวัด กระผมอาศัยอยู่ในบริเวณ หมู่ 5 ตำบล แม่คือ ได้รับผลกระทบปัญหากลิ่นควันเป็นอย่างมาก ทั้งภูมิแพ้ รวมไปถึงกลิ่นควันติดเสื้อผ้า หากท่านยังไม่รีบเร่งแก้ไข ผมคงต้องนำหลักฐานทั้งหมดเข้าไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากท่านขาดความสามารถในการบริหารจัดการด้านปัญหามลพิษ!

ความคิดเห็นทั้งหมด 2 รายการ

นายกเทศมนตรี:

29 เมษายน 2565, 18:32 น.


ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่ได้แจ้งในกระทู้นี้ เนื่องจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์หลักของเทศบาล ผู้บริหารรับทราบปัญหาและได้สั่งการให้เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง โดยประสานกับผู้นำชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาที่กระทบต่อส่วนรวม ขอน้อมรับคำแนะนำทุกกรณี ทั้งนี้เทศบาลฯ มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทุกๆ เรื่องครับ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

นายกเทศมนตรี:

22 กันยายน 2565, 22:02 น.


ขณะนี้ทางผู้รับจ้างได้ประสานแจ้งเข้าทำงานแล้ว เริ่มดำเนินการในวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยจะเริ่มต้นจากบ้านแม่ก๊ะ มาจนถึงบ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5 ครับ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2

ตอบกระทู้