ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

วัดแม่คือ

  • 20 เมษายน 2565
  • อ่าน 431 ครั้ง

ตั้งอยู่ บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

เจ้าอาวาสวัดแม่คือ
พระอธิการประพันธ์ พุทฺธสีโล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดแม่คือ

ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการประพันธ์ พุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดแม่คือจบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีแชร์หน้านี้: