เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 462 คน
สถิติเดือนนี้ 14199 คน
สถิติปีนี้ 255875 คน
สถิติทั้งหมด 1605364 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง <05/11/57>

เทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
2. นิติกร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล
โทร 0-53378062 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติและการแข่งขันกีฬาตำบลแม่คือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 <11/08/57>

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
เวลา ๐6.3๐ น. - ข้าราชการพนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนตำบลแม่คือ
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณถนนสายบ่อสร้าง-สันกำแพง
- ประชาชนและกลุ่มออกกำลังกาย ร่วมกันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
จากตลาดแม่คือถึงเทศบาลตำบลแม่คือ
เวลา ๐๘.0๐ น. - ข้าราชการพนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนตำบลแม่คือ
พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
- ตัวแทนหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนถวายเครื่องราชสักการะ
เวลา ๐๘.3๐ น. – นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธีการ
เวลา ๐๘.๔๕ น. - เชิญข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน บริเวณด้านหน้าเวที- ประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย
- นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ประธานเปิดกรวยดอกไม้
ถวายความเคารพ(คำนับ) พระบรมสาทิสลักษณ์
- ประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ)
- ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
- การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ และโรงเรียนแม่คือวิทยา
- ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕7
และประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นตำบลแม่คือ
โดยนายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
- มอบเครื่องมือทำมาหากินแก่ราษฎรตำบลแม่คือ โดยนายอุดม อิ่นคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
เวลา 09.๓๐ น. - เสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ
หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่คือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก ฟุตบอลกระชับมิตรตำรวจสภ.ดอยสะเก็ด และเทศบาลตำบลแม่คือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง <23/06/57>

เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสอบแข่งขัน ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาครู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 - 12.00 น. และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลแม่คือ545_591_CCF23062557 (1).pdf (110 KB.)
545_592_CCF23062557_0001.pdf (454 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือ จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น <22/06/57>

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความผาสุก สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรักสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น.
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว889 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2557)
1.การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
ให้ อปท.พิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เพื่อประสานงานหรือบูรณาการการทำงานร่วมกับ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือ หน่วยงานทหารในพื้นที่ และพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะของกิจกรรม ดังนี้
1)จัดอบรม ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า
2)จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชุมชน เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้าน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
3)จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อปท.อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการโครงการลักษณะดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.การใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ อปท.เปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อทุกประเภทจากทุกสำนัก/แหล่งข่าว ไม่เอนเอียงหรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใด หรือจากสำนัก/แหล่งข่าวใดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเป็นกลาง ความสมบูรณ์และความถูกต้อง เมื่อได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารแล้ว หากจะนำไปเผยแพร่ จะต้องคำนึงถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมตามนโยบายและแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางสังคม โดยกระบวนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (EC 421) ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556-2557 <17/06/57>
539_575_3.pdf (407 KB.)
539_577_11.pdf (429 KB.)
539_578_22.pdf (374 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com