ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. จำนวน 847,418.57 บาท และค่าใช้จ่ายในรอบแรก

  • 28 เมษายน 2564
  • อ่าน 46 ครั้ง

ขอแจ้งค่าใช้จ่ายรอบแรกดังนี้ 1. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ Panasonicแบบกำจัดไวรัส จำนวน 3 เครื่อง ตามคำแนะนำแพทย์ แยกเป็นขนาด 26 ตร.ม. จำนวน 2 เครื่อง และ ขนาด 42 ตร.ม. จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,970 บาท 2. จัดซื้อหน้ากากกรองอากาศป้องกันระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับแพทย์และพยาบาลที่ใส่ชุด PPE เข้าไปดูแลเด็ก เป็นเงิน 60,000 บาท 3. จัดซื้อไส้กรอง Hepa filter จำนวน 3 อัน เป็นเงิน 2,100 บาท 4. จัดซื้อเครื่องซักผ้า Panasonic ขนาด 16 กิโล เป็นเงิน 13,490 บาท 5. จัดซื้อเครื่องอบผ้า Whirlpool ขนาด 15 กิโล เป็นเงิน 32,990 บาท รวมเป็นรายจ่ายรอบแรกจำนวน 133,550 บาท คงเหลือ 703,868.57 บาท ขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินทุกท่าน ในการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือครั้งนี้ค่ะ สำหรับการใช้จ่ายในครั้งต่อไปจะรายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะแชร์หน้านี้: