ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่คือได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 5 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 47 ครั้ง

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว วันนี้เทศบาลตำบลแม่คือได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าบริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อาคารอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ จากบริษัทอินเตอร์นัมเบอร์อโกรเทคจำกัด โดยนายภานุวัชร คำวงค์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ ซึ่งให้การอนุเคราะห์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัย สำหรับผู้มาติดต่องานต่อไป เทศบาลตำบลแม่คือข อขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 4.02 MB. 26


แชร์หน้านี้: