ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการ อสม.แม่คือใส่ใจ รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง

  • 24 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 21 ครั้ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นประธานเปิดโครงการ อสม.แม่คือใส่ใจ รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน จัดโดย อสม.บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2
งบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ โดยมี นางสาวจารุวรรณ ชิดนายี ประธาน อสม.กล่าวรายงาน และมี อสม. ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 60 คน ทั้งนี้ได้รับความรู้ การดูแลผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุในขณะนี้แชร์หน้านี้: