ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565

  • 27 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 20 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เนื่องด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปัญหายาเสพติด เป็นหนึ่งในปัญหาความมั่นคงที่หน่วยงานภาครัฐได้ขับเคลื่อนทุกพื้นที่ทุกระดับในการบูรณาการแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่ "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" โดย นายนนทวัฒน์  วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นประธานในการอ่านสารและนำกล่าวคำปฎิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนี้ได้มีนายธีระศานต์ เดชปัญญา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือเข้าร่วมปฏิญานตนด้วยและมีข้าราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการได้ให้คำปฏิญาณตนเช่นกันแชร์หน้านี้: