ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

ทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปี และทำบุญเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์ (พระนอนใหญ่)

  • 28 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 19 ครั้ง

นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่คือเข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีและทำบุญเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์ (พระนอนใหญ่) การจุดเทียนมงคลต่างๆ (พระสงฆ์ 39 รูป)ณ วัดป่าแพ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือโดยมีพระครูถาวรบุญรังสี จร. เจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งพร้อมศาสนิกชน พุทธมามกะ ได้เข้าร่วมงานพิธี
ได้รับอานิสงฆ์ บุญกุศล และเป็นไปด้วยดีแชร์หน้านี้: