ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565

  • 9 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 54 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจุมพล  ชัยรุ่งเรือง กำนันตำบลแม่คือ นางพรฑณา สักการะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
และนางวราคณา เผ่าวงศา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีการประกวดการประดิษฐ์กระทงใบตอง
การประกวดหนูน้อยนพมาศ
และการประกวดนางนพมาศสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
ผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ชนะเลิศ ได้แก่ นางสุพรรณี สุทธิคำ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 รองชนะเลิศ ได้แก่ นางสุพรรณี คำเบ้า บ้านแม่คือ หมู่ที่ 1
ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ดังนี้
ชนะเลิศ เด็กหญิงปภัสสร  จันทร์ขึ้น บ้านแม่คือ หมู่ที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอังมาลี  รัตนสุข บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงชนันธร  ทองก้อน บ้านป่าบง หมู่ที่ 4
รางวัลชมเชย ด.ญ.ณิชารีย์  วงศ์ฟ้าเลื่อน บ้านหนองงู หมู่ที่ 6
และ ด.ญ.ภภัสสร ไชยเทพ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3
ขวัญใจประชาชน ด.ญ.ณิชารีย์  วงศ์ฟ้าเลื่อน
ผลการประกวดนางนพมาศสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ชนะเลิศ ได้แก่ นางนางจริยา ถาปินตา บ้านแม่คือ หมู่ที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสม  คำเบ้า บ้านป่าเสร้า หมู่ที่ 6
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางจินดา ก่อมใจ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3
ชมเชย นางศรีมอญ ถาปัน บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 และ นางมานิตา ศรีจริยา บ้านป่าเสร้า หมู่ที่ 6
ขวัญใจประชาชน นางศรีมอญ  ถาปัน บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2
โดยมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา
การจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากแชร์หน้านี้: