ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา ร่วมใจพัฒนา รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

  • 13 ธันวาคม 2565
  • อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่คือ นำโดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ได้ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

ประกอบกับระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่คือ ประชาชนตำบลแม่คือ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลแม่คือ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ?จิตอาสา ร่วมใจพัฒนา รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ? ด้วยการบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณสองข้างทางสัญจร และบริเวณหน้าบ้านของตนเอง เพื่อให้ชุมชนตำบลแม่คือ มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ ที่สวยงาม สะอาด เป็นที่น่าชื่นชมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนแชร์หน้านี้: