ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

  • 13 ธันวาคม 2565
  • อ่าน 78 ครั้ง

 วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีนายนนทวัฒน์  วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือเป็นประธานในพิธี
และมีนายธีรศานต์ เดชปัญญา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ นายจุมพล  ชัยรุ่งเรือง กำนันตำบลแม่คือและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายสุริยน สุริโยดร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา นางวราคณา เผ่าวงศา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ นายอดุลย์ มะโนคำ ประธาน อปพร.ตำบลแม่คือ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยมอบโล่เกียรติคุณ พ่อดีเด่นประจำปี 2565 จากทั้ง 6 หมู่บ้าน
1. นายอินสม ชัยมหาวัน หมู่ที่ 1
2. นายบุญธรรม จิตนาน หมู่ที่ 2
3. นายคำรณ ไชยเทพ หมู่ที่ 3
4. นายอณุสรณ์ ใจมาตุ่น หมู่ที่ 4
5. นายบุญทอง เชื้อเต๋ หมุ่ที่ 5
6. นายสมจิต ช่างประกอบ หมู่ที่ 6
ซึ่งคุณพ่อทั้ง 6 ท่าน ได้มีการใช้ชีวิต การงานที่ดี
มีการอบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการวางพานพุ่มดอกไม้จาก
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ
ร.ร.แม่คือวิทยา
รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ
กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่คือ
และกลุ่ม อสม.ตำบลแม่คือ
นอกจากนั้นยังมีการเกี่ยวข้าวในนาโยน
ที่ทางเทศบาลตำบลแม่คือได้มีการปลูกข้าวในวันแม่ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณการแสดงที่งดงามจากนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา
ให้มอบให้แก่คุณพ่อทุกคนในครั้งนี้



แชร์หน้านี้: