ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ

  • 19 ธันวาคม 2565
  • อ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้มีจัด การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 และในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือเป็นประธานในการประชุม

และมีนายธีรศานต์ เดชปัญญา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ กำนันตำบลแม่คือและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แชร์หน้านี้: