ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

  • 31 ธันวาคม 2565
  • อ่าน 17 ครั้ง

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน อสม. อปพร.ตำบลแม่คือ จิตอาสา และสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 บริเวณใกล้ตลาดแม่คือ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1014) โดยกำหนดให้บูรณาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้ข้อรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

จุดตรวจบูรณาการตำบลแม่คือ ประกอบด้วย

จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่คือ (งานป้องกันฯ)

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่คือ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่คือ (อปพร.)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านสันต้นแหน

จิตอาสาตำบลแม่คือ

ที่คอยบริการและดูแลประชาชนที่ใช้เส้นทางทุกท่าน

และบริการน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ที่พักระหว่างทางด้วย

ประชาชนทุกท่านสามารถแวะให้กำลังใจและทักทาย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งในวันแรกได้รับเกียรติจากนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ

และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร

โดยมีนายจุมพล ชัยรุ่งเรือง กำนันตำบลแม่คือ

นางพรฑณา สักการะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายสุภชัย ชัยเทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายธวัชชัย บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายพิเชษฐ์ ปัญญาชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แชร์หน้านี้: