ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่คือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่

  • 20 มกราคม 2566
  • อ่าน 26 ครั้ง

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม โดย นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ และคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่คือ และนายเสถียร ทาเขียว รองประธานสภาเทศบาลตำบล ได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยสองข้างทางถนนจากหน้าเทศบาลตำบลแม่คือ จนถึงวัดแม่คือ .2 และร่วมกันทาสีสะพานสีขาวแดงเพื่อให้เห็นชัดเจน ลดอุบัติเหตุได้

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งได้มีนายธวัชชัย บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เป็นตัวแทนจากฝ่ายปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

* การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: