ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2566

  • 27 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 87 ครั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ ประจำปี 2566 ณ อาคารอุดมสุข โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ  เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ และนางวรางคณา เผ่าวงษา ประธานชมรมผู้สูงอายุ อสม. และผู้สุงอายุตำบลแม่คือทุกท่าน ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุตำบลแม่คือ

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: