ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการหนูน้อยเสริมสร้างกีฬาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565

  • 1 มีนาคม 2566
  • อ่าน 75 ครั้ง

เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ นำโดย นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์  ปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยเสริมสร้างกีฬาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ  กล้าแสดงออก เกิดความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
        ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนนทวัฒน์  วรรณา  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ  คณะกรรมการสถานศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ และผู้ปกครองนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
        โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ จึงขอ กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้แชร์หน้านี้: