ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน แพทย์ประจำตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม

  • 2 มีนาคม 2566
  • อ่าน 107 ครั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่คือ โดยท่านนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน แพทย์ประจำตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม อีกทั้ง เทศบาลตำบลแม่คือ ได้รับเกียรติบัตรในระดับส่งเสริมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2565) ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: