ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566

  • 15 มีนาคม 2566
  • อ่าน 111 ครั้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดกิจกรรมโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ขึ้น
โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตำบลแม่คือ จำนวน 8 ท่าน
โดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นผู้มอบ ในงานนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี และผู้นำสตรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โดยมีรายชื่อสตรีดีเด่นดังนี้
1. นางพัตร์ อุเต็น บ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ 1
2. นางสมพร ชัยศรี บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2
3. นางเหรียญทอง ชมภูปัน บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3
4. นางรัชนี ประธานราษฎร์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4
5. นางสุภาพ เชื้อเต๋ บ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5
6. นางเครือวัลย์ ลาดสม บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ที่ 6
7. นางเหรียญทอง คำยอง สตรีดีเด่นด้านทำงานเพื่อชุมชน
8. นางสาวจารุวรรณ ชิดนายี สตรีดีเด่นด้านทำงานเพื่อชุมชน

ขอแสดงความยินดีสตรีดีเด่น ทั้ง 8 ท่านที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีแนวคิดการทำงาน มีการเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม มีการใช้ชีวิตที่ดีเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นต่อไป

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: