ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 10 มีนาคม 2566
  • อ่าน 74 ครั้ง

โครงการครอบครัวสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕
ในวันศุกร์  ที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๖    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ซึ่งในโครงการฯ จัดให้มีการสันทนาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา นันทนาการให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วยครับแชร์หน้านี้: