ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

  • 12 เมษายน 2566
  • อ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2566

         ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน อสม. อปพร.ตำบลแม่คือ จิตอาสา และสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 บริเวณบ้านป่าบง หมู่ที่ 4  โดยกำหนดให้บูรณาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้ข้อรณรงค์ ?ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

จุดตรวจบูรณาการตำบลแม่คือ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่คือ (งานป้องกันฯ) เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่คือ (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
จิตอาสาตำบลแม่คือ ที่คอยบริการและดูแลประชาชนที่ใช้เส้นทางทุกท่าน

       ซึ่งในวันแรกได้รับเกียรติจากนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมคณะผู้บริหาร นายเสถียร ทาเขียว รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือและนายมานพ จินะใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ นายจุมพล ชัยรุ่งเรือง กำนันตำบลแม่คือ นางพรฑณา สักการะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายสุภชัย ไชยเทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายสมชาย ยอดปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล นายอดุลย์ มะโนคำ ประธาน อปพร.เทศบาลตำบลแม่คือ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับ

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: