ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

  • 15 เมษายน 2566
  • อ่าน 92 ครั้ง

วันที่ 12 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2566 ขึ้น นำโดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ประกอบด้วยการคารวะดำหัวพระสังฆาธิการในพื้นที่ตำบลแม่คือ การดำหัวผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้าน การแข่งขันทำลาบ แกงบะหนุน และส้มตำลีลา การแสดงพื้นบ้านจากช่างซอยุทธนาหางดง
ผลการแข่งขันลาบ
1  บ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5
2 บ้านป่าเสร้า หนองงู หมู่ที่ 6
3 บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2
ผลการแข่งขันแกงบะหนุน
1 บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2
2 บ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ 1

3 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3

ผลการแข่งขันส้มตำลีลา
1 บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2
2 บ้านป่าเสร้า หนองงู หมู่ที่ 6
3 บ้านป่าบง หมู่ที่ 4

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)


แชร์หน้านี้: