ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแม่คือ

  • 1 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 115 ครั้ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ โดยนางวรางคณา เผ่าวงศา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่คือ โดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ นำผู้สูงอายุ จำนวน 70 ท่าน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ซึ่งได้รับการต้อนรับ นำโดยนางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่ง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ การใช้สมุนไพร การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุหัวข้อ "ผู้สูงวัยยุคใหม่ สุขภาพดี มีรอยยิ้ม" วิทยากรโดย นายวินิทร พรมั่งใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: