ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • 18 กันยายน 2566
  • อ่าน 133 ครั้ง

วันที่ 18-22 กันยายน 2566

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่คือ ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น 
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: