ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2

  • 28 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 100 ครั้ง

วันที่ 26 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่  1 และ  2  จำนวน 115 ราย โดยมีนายสุริยน สุริโยดร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่คือ กล่าวเปิดโครงการ

ทั้งนี้มีนายโชคชัย เดียวกนกรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติในหน่วยเลือกตั้งจำลอง

เพื่อให้ทุกท่านพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งต่อไป

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น 
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: