ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่คือ ประจำปี 2566

  • 8 ธันวาคม 2566
  • อ่าน 106 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566 ขึ้น นำโดยนายนนทวัฒน์ วรรณา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่ นางวราคณา เผ่าวงศา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ โรงเรียนแม่คือวิทยา และประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าร่วมงานลอยกระทง   โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดร้องเพลง และมีการแสดงจากโรงเรียนแม่คือวิทยา
ผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางยอดเรือน รัตนโกศลกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวรุ้งทิพย์ แสงทับทิม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอรอนงค์ ไชยปิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3 นางเครือวัลย์ ลาดสม
ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงประภัสสร จันทร์ขึ้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงชนินธร แสงตาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กองใจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3 เด็กหญิงสุนิชา สัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  4 เด็กหญิงนิชาภัทร จันต๊ะตา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  5 เด็กหญิงชมพูนุช จวนสูงเนิน
รางวัลขวัญใจประชาชน เด็กหญิงอภิษฏา สิบปัน
ผลการประกวดร้องเพลง ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรญา สันเต็น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวิวัฒน์ แสงอินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอานนท์ หล้าบุญมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3 นายสวัสดิ์ ไชยมหาวัน

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: