ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การประชุมราชการระดับอำเภอ

  • 10 เมษายน 2567
  • อ่าน 50 ครั้ง

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ และนางศรีไว ยะจา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 ของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด โดยรับเกียรติจากนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือข้อราชการและการปฏิบัติงานต่างๆในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลจาก 13 ตำบล และประธานสภาเทศบาลจากทุกเทศบาลในพื้นที่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ เข้าร่วมประชุม นอกจากนั้นยังได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจาก
?? นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด
?? พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิการ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด
?? นายเสฎฐวัจน์ เสทธะยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เขต 1
?? นายฉลอง เครื่องนันตา สมาชิกสภาองค์การบีิหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เขต 2
?? นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด
?? นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ประธานชมรม อปท.อำเภอดอยสะเก็ด

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงอันใกล้ โดยเทศบาลตำบลแม่คือเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำเดือนเมษายนนี้ฃ

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: