ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การเปิดด่านชุมชนและจุดบริการประชาชนตำบลแม่คือ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

  • 20 เมษายน 2567
  • อ่าน 37 ครั้ง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองนี้

ทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน อสม. อปพร.ตำบลแม่คือ จิตอาสา ภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งด่านชุมชนขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 บริเวณหน้าตลาดประชารัฐ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3 โดยกำหนดให้บูรณาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้ข้อรณรงค์ ?ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

     ด่านชุมชนตำบลแม่คือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่คือ (งานป้องกัน) ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่คือ (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านสันต้นแหน จิตอาสาตำบลแม่คือ ที่คอยบริการและดูแลประชาชนที่ใช้เส้นทางทุกท่าน และประชาชนทุกท่านสามารถแวะให้กำลังใจและทักทายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้

ซึ่งในวันแรกมีการเปิดด่านชุมชนโดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวรายงานโดยสิบโทจิตรกร พิทองจา รองปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางศรีไว ยะจา ประธานสภาเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ นายสุภชัย ไชยเทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ในวันนี้มีนางพรฑนา สักการะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และผู้ช่วยร่วมปฏิบัติงาน

นอกจากนั้นได้รับเกียรติจากนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด และนางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม ปลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ด เข้าตรวจเยี่ยมด่านชุมชน โดยมอบเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ให้การต้อนรับพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: