ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

  • 20 เมษายน 2567
  • อ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 15.00 น. ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการสักการะพระสังฆาธิการ จำนวน 7 รูปจาก 7 วัดในพื้นที่ตำบลแม่คือ  การรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุ จากทั้ง 6 หมู่บ้าน  การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ   การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา และลาบ โดยมีผลดังนี้
การแข่งขันลาบ
ชนะเลิศ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5
รางวัลชมเชย หมู่ที่ 2, 4 และ 6
การแข่งขันส้มตำลีลา
ชนะเลิศ บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านป่าเสร้าหนองงุ หมู่ที่ 6
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านป่าบง หมู่ที่ 4
รางวัลชมเชย หมู่ที่ 1, 3 และ 5
การประกวดสาโท (เหล้าน้ำขาว)
ชนะเลิศ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5
รางวัลชมเชย หมู่ 1, 2 และ 6
*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: