ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทยวนบ้านป่าบง

  • 16 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 103 ครั้ง

ประวัติผ้าทอไทยวน บ้านป่าบง ตำบลแม่คือ

 ความเป็นมา ผ้าทอไทยวน บ้านป่าบง ผ้าทอไทยวน เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยวนโยนก เชียงแสน 

ด้วยเหตุของสงครามเลยมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆในประเทศไทยซึ่งเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้น 

ทำให้มีการทอผ้าไทยวนกันสืบต่อกันมา โรงทอผ้าไทยวนบ้านป่าบง ก่อตั้งขึ้นโดยพระปลัดทศพล ถาปินตา

เจ้าอาวาสที่วัดเทพินทราราม (ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) ในปี พ.ศ.2553 โดยพระปลัดทศพล ถาปินตา 

มีแนวคิดว่าปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาของชาวบ้านมากขึ้น หันมาบริโภคสินค้าไทย นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย 

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอมือมากขึ้น ประกอบกับการทอผ้าไทยวนในเชียงใหม่เริ่มห่างหายไปจึงได้ชักชวนชาวบ้านให้มาร่วมกัน

ทอผ้าไทยวนเพื่อจะได้อนุรักษ์และสืบสานให้คนรุ่นหลังต่อไป

รหัสทะเบียน : 6-50-05-09/1-0017
Facebook: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ
เบอร์โทร: 085-2298936 (ฝ่ายจัดการ)
093-2539302(ฝ่ายผลิต)
095 134 8682 (ฝ่ายจัดการ)
ที่อยู่:  48/1 ม.6 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่แชร์หน้านี้: