ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

รายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 52 ครั้ง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หมู่ที่  1 บ้านแพะแม่คือ

นางพรฑณา สักการะ โทร 089-5540154

หมู่ที่  2 บ้านแม่คือ

นายจุมพล ชัยรุ่งเรือง (กำนัน) โทร 083-7609933

หมู่ที่  3 บ้านสันต้นแหน

นายสุภชัย ไชยเทพ โทร 084-8852070

หมู่ที่  4 บ้านป่าบง

นายอนุสรณ์ ใจมาตุ่น โทร 081-9601058

หมู่ที่  5 บ้านสันต้นแหน

นายพิเชษฐ์ ปัญญาชัย โทร 095-5650684

หมู่ที่  6 บ้านป่าเสร้า หนองงู

นายสมชาย ยอดปัญญา โทร 081-7836631


ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่คือ    

นางพรฑณา  สักการะ    

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1   

นายวิชาญ    ไชยเขือน    

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1   

นายสนธยา    ชัยมหาวัน    

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1   

นายจุมพล      ชัยรุ่งเรือง    

กำนัน

นายพรหมมินทร์   อะโนมา    

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2   

นายจำลอง      ชัยศรี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นาย สุภชัย     ไชยเทพ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายธวัช    วังปุ้ย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายบุญเป็ง    ไชยเทพ    

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายอนุสรณ์    ใจมาตุ่น    

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายธวัชชัย     บุญเรือง    

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายอุ่นเรือน    สุดสวาท    

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายพิเชษฐ์     ปัญญาชัย    

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นายสมชาย     ยอดปัญญา    

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายเอก     ชิดนายี              

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายอนันต์     คำปวน          

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายบุญศรี     จูยกปิ่น           

สารวัตรกำนัน       

นายวิบูรณ์     ปิงหลัง              

สารวัตรกำนัน

นางสาวจารุวรรณ  ชินายี      

แพทย์ประจำ ต.แม่คือ

 
แชร์หน้านี้: