ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

รายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 644 ครั้ง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หมู่ที่ 1 บ้านแพะแม่คือ

นางพรฑณา สักการะ โทร 089-5540154

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คือ

นายจุมพล ชัยรุ่งเรือง (กำนัน) โทร 083-7609933

หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน

นายสุภชัย ไชยเทพ โทร 084-8852070

หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง

นายธวัชชัย  บุญเรือง โทร 081-9601058

หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นแหน

นายพิเชษฐ์ ปัญญาชัย โทร 095-5650684

หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้า หนองงู

นายสมชาย ยอดปัญญา โทร 081-7836631


ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่คือ

นายจุมพล  ชัยรุ่งเรือง             กำนันตำบลแม่คือ

นายบุญศรี  จูยกปิ่น                 สารวัตรกำนัน

นายวิบูรณ์  ปิงหล้า                  สารวัตรกำนัน

น.ส.จารุวรรณ  ชิดนายี             แพทย์ประจำตำบล

นายพรหมมินทร์  อะโนมา        ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2

นายจำลอง  ชัยศรี                    ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2


นางพรฑณา  สักการะ              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  1

นายวิชาญ  ไชยเขื่อน              ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  1

นายสนธยา  ชัยมหาวัน            ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  1

นายสุภชัย  ไชยเทพ                ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3

นายบุญเป็ง  ไชยเทพ              ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3

นายรวัตร  วังปุย                       ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3


นายธวัชชัย  บุญเรือง               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4

นายอำนาจ  ใจหล้า                 ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4

นายสวัสดิ์  ไชยมหาวัน            ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4


นายพิเชษฐ์  ปัญญาชัย            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  5

นายเกษม  ไชยเทพ                 ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  5


นายสมชาย  ยอดปัญญา          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  6

นายบุญส่ง  มาใจ                     ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  6

นายเอก  ชิดนายี                      ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  6แชร์หน้านี้: