ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

รายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 1,743 ครั้ง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หมู่ที่ 1 บ้านแพะแม่คือ

นางพรฑณา สักการะ โทร 089-5540154

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คือ

นายจุมพล ชัยรุ่งเรือง (กำนัน) โทร 083-7609933

หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน

นายสุภชัย ไชยเทพ โทร 084-8852070

หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง

นายธวัชชัย บุญเรือง โทร 099-1380206

หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นแหน

นายพิเชษฐ์ ปัญญาชัย โทร 095-5650684

หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้า หนองงู

นายสมชาย ยอดปัญญา โทร 081-7836631


ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่คือ

นายจุมพล ชัยรุ่งเรือง กำนันตำบลแม่คือ

นายบุญศรี จูยกปิ่น สารวัตรกำนัน

นายวิบูรณ์ ปิงหล้า สารวัตรกำนัน

น.ส.จารุวรรณ ชิดนายี แพทย์ประจำตำบล

นายพรหมมินทร์  อะโนมา        ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2

นายจำลอง  ชัยศรี                    ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2


นางพรฑณา สักการะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายวิชาญ ไชยเขื่อน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายสนธยา ชัยมหาวัน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายสุภชัย ไชยเทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายบุญเป็ง ไชยเทพ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายรวัตร วังปุย ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายธวัชชัย บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายอำนาจ ใจหล้า ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายสวัสดิ์ ไชยมหาวัน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายพิเชษฐ์ ปัญญาชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

นายเกษม ไชยเทพ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสมชาย ยอดปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นายบุญส่ง มาใจ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นายเอก ชิดนายี ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6แชร์หน้านี้: