ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

ประชาคม แต่ละหมู่บ้าน

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 772 ครั้ง

ประชาคม แต่ละหมู่บ้าน  
 
 1 นายใหม  มาลัย 
 2 นายอรุณ  ชัยศรี 
 3 จ.ส.อ. สมชัย  แจ่มใส 
 4 นายมณเฑียร  ไหหลำ 
 5 นางจันทร์ดี  ช่างฝั้น 
 6 นายอานนท์  หล้าบุญมา แชร์หน้านี้: