ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 306 ครั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

ประธาน อสม. ตำบลแม่คือ นายอณุสรณ์  ใจมาตุ่น
ประธาน อสม. หมู่ที่  1      นายใหม  มาลัย
ประธาน อสม. หมู่ที่  2      นางผ่องศรี  ชัยรุ่งเรือง
ประธาน อสม. หมู่ที่  3      นางปา  ดวงคำ
ประธาน อสม. หมู่ที่  5      นางศิริวรรณ  ช่างฝั้น
ประธาน อสม. หมู่ที่  6      นายทัศน์  ไชยเลิศแชร์หน้านี้: