ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่คือ

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 853 ครั้ง

กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่คือ 

ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ต.แม่คือ     นางยอดเรือน  ช่างขาย
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่  2     นางบัวเรียว  ชิดนายี
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่  3     นางปา  ดวงคำ
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่  4     นางบุญเรือง  มะลินัน
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่  5     นางมามิตร  เตชะ
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่  6     นางจันทร์สม  รอบรู้แชร์หน้านี้: