ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 261 ครั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลแม่คือ 

     1. นายมณเฑียร  ไหหลำ 
     2. นายวิรุฬห์  ช่างสม 
     3. นายวสันต์  สุวรรณ์ 
     4. นายมิตไท  บุญมาติ 
     5. นายวิชัย  เทพวิชัย แชร์หน้านี้: