ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

คณะกรรมการประจำศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 178 ครั้ง

คณะกรรมการประจำศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ

1.นายอุดม  อิ่นคำ               ประธานศูนย์กีฬา
2.นายสุรินทร์  คำเปียง         ประธานด้านกิจกรรมกีฬา
3.นายจักรินทร์  เชื้อสุข         รองประธานฯ
4.นายสุพจน์  อุดคำ             เลขานุการฯ
5.นายสุภัทร์  สุคำปัน           เหรัญญิกฯ
6.นายธีรศานต์  เดชปัญญา    ประชาสัมพันธ์ฯ
7.นายสุรชัย  บัวจีน              กรรมการฯ
8.นายชานนท์  จันทร์สม        กรรมการฯ
9.นายคำกริช  ชมภูปัน          กรรมการฯแชร์หน้านี้: