เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอเก็บขยะอันตราย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลแม่คือ
ITA
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การปรับปรุงทบทวนภารกิจ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 59 คน
สถิติเดือนนี้ 11235 คน
สถิติปีนี้ 146782 คน
สถิติทั้งหมด 1776044 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
   
 
นายนนทวัฒน์ วรรณา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

ดูรายนามคณะผู้บริหาร
 เพิ่มหัวข้อสนทนา
 ลําดับ หัวข้อสนทนา อ่าน/ตอบ วันที่
00584 IP:124.122.19.194 เหม็นกลิ่นขี้หมาฉี่หมา 14/1 11/07/64
00583 IP:49.228.208.133 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชนแม่คือ 28/2 10/06/64
00582 IP:171.100.76.156 ขนขยะมาทิ้งบ่อดิน 47/1 27/05/64
00581 IP:184.22.177.200 ห้องพักสีชมพู ใกล้โรงน้ำดื่มแม่คือ 37/0 02/05/64
00580 IP:124.122.123.42 การระบาด ไวรัสโคโรนา (โควิด19) ในชุมชน 45/0 24/04/64
00579 IP:49.230.245.220 แจ้งไฟกิ่งดับ 26/1 17/04/64
00578 IP:184.22.163.156 เสียงตามสายเสียงดัง 27/0 17/04/64
00577 IP:184.22.65.190 รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนขยะเข้ามาในหมู่ 5 33/0 09/04/64
00576 IP:124.122.36.187 คนต้นแหนรักษ์สิ่งแวดล้อม 131/2 21/11/63
00575 IP:182.232.112.171 ไฟกิ่งบ้านดับ 80/2 10/11/63
00574 IP:223.204.64.145 ปัญการเผาขยะ 82/0 28/10/63
00573 IP:223.204.84.244 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 94/1 21/09/63
00572 IP:184.22.66.136 พยานรับรองลายเซ็น 85/0 15/09/63
00571 IP:184.22.176.63 เงินคนชรายังไม่ได้รับ 89/1 10/09/63
00570 IP:184.22.64.38 การซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณคลองส่งน้ำหมู่ 5 79/1 08/09/63
00569 IP:223.24.164.198 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสุนัข 85/2 14/08/63
00568 IP:202.28.24.130 ขอขอบคุณท่านนายกฯ และ จนท. เทศบาล จากเหตุอุ... 110/1 10/08/63
00567 IP:184.22.65.74 แจ้งความเสียหายจากอุทกภัย 91/1 08/08/63
00566 IP:202.28.24.130 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากเหตุอุทกภัย 119/1 05/08/63
00565 IP:184.22.162.138 เหม็นกลิ่นคาวไก่ 154/4 28/07/63
   
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 

 

 


 
   
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com